LTO Noord


Marieke Viergever beeldconcept en fotografie vroeg me een aantal posters te maken voor een bijeenkomst van boeren en minister Schouten, georganiseerd door Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) Noord. De posters bevatten een serie foto’s die laten zien hoe de boeren in de Achterhoek bezig zijn met de vruchtbare kringloop en waterbeheer.

Terug naar werkoverzicht